Gezegend feest van Hl. Antonius van Padua!

 

Gebed tot St. Antonius om een gunst te verkrijgen.

‘Gezegend zij God in Zijn Engelen en in Zijn Heiligen.
O Heilige Antonius, zachtzinnigste onder de Heiligen: toen u op aarde verbleef, maakte uw liefde voor God en uw barmhartigheid voor Zijn schepselen het u waardig om over wonderbaarlijke krachten te beschikken. Wonderen volgden op uw bevel, welke u altijd bereid was uit te spreken voor hen die in moeilijkheden verkeerden en zorgen hadden. Aangemoedigd door deze gedachte, smeek ik u om voor mij te verkrijgen … (verzoek).

Voor het verhoren van mijn smeekbede zal een wonder nodig zijn. Al is dat zo: u bent de Heilige van de Wonderen. O zachtzinnige en liefhebbende Heilige Antonius, wiens hart zo vol was van sympathie voor de mensen: fluister mijn verzoek in de oren van het Zoete Kind Jezus, dat zich zo graag in uw armen vleide: en mijn dankbaar hart zal altijd de uwe zijn.
Onze Vader. Wees gegroet. Eer aan de Vader.’

Gebed tot St. Antonius om een verloren zaak terug te vinden.

‘Heilige Antonius, groot en sterk is in u de genade en de kracht Gods. Gij hebt ontelbaar veel mensen liefderijk geholpen, vooral wanneer zij uw bijstand vroegen, om verloren zaken terug te vinden. Heilige Antonius, die grote en kleine zorgen met ons delen wilt, vol vertrouwen vraag ik u mij te helpen nu ik mijn … verloren heb. Moge het verkrijgen van de gunst die ik u vraag mij dieper overtuigen van Gods zorgzame goedheid, die zelfs tot in het kleine zo verregaand is, dat er buiten zijn wil nog geen mus van het dak valt. (Mt. 10,29)  Heilige Antonius, patroon in verloren zaken, help mij terug te vinden wat ik ben kwijt geraakt. Blij zal ik van uw lof verhalen en dankbaar prijzen de naam van de Heer, om zijn bezorgdheid en goedgunstigheid jegens mij.  Amen.’

Reacties zijn gesloten.