Wie is Jezus?

In de kerk draait het om Jezus. Er is veel over Hem geschreven en verteld. U zult vast wel eens van Hem gehoord hebben.

Maar wie is Hij voor u? Een man uit een ver verleden? Iemand die de wereldgeschiedenis en de jaartelling heeft vernieuwd? Maar nu dood en begraven is. Of… Iemand die leeft en van u houdt? Iemand die voor u aan het kruis heeft gehangen, is gedood en daardoor u de toegang tot het eeuwig leven heeft gegeven?

Als christenen geloven we dat Jezus echt een historische persoon is geweest. Dat Hij de incarnatie is van de Tweede Persoon van de H. Drieëenheid. Geboren uit de maagd Maria in Bethlehem. Gestorven aan het kruis in Jerusalem. Maar op de derde dag verrezen uit de doden. En alle beledigingen aan het adres van God vergaf aan degenen die gedoopt zijn.

De evangelies van Matteus, Marcus, Lucas en Johannes getuigen van Hem. De Handelingen van de apostelen vertellen hoe Hij met de leerlingen meetrok, en de beloofde H. Geest schonk aan hen die Hem geloofden en nu nog in Hem geloven.

De gemeenschap van zijn leerlingen en volgelingen, de Kerk, gelooft dat Hij ook nu nog aanwezig is in de bijeenkomsten, in Zijn Woord, en Zijn Sacramenten, in persoonlijk gebed.

Wilt u meer weten over Degene die Hij voor u wil zijn?

Volg een Alpha-cursus! https://alpha-cursus.nl/wie-is-jezus/

Natuurlijk kunt u zich ook verdiepen in de katholieke geloofsleer over Jezus:

Catechismus van de Katholieke Kerk: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1

Ook de Youcat bevat de katholieke leer over Jezus, maar dan samengevat:
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005