De Wereldkerk

Het begon klein… 12 apostelen, gezonden in de wereld. Nu 1.300.000.000 katholieke christenen… Met zo’n 5.500 bisschoppen en 400.000 priesters en miljoenen religieuzen.

Voor een overzicht van de wereldwijde bisdommen en bisschoppen, zie de katholieke hiërarchie

Voor de wereldwijde leiding van de Rooms Katholieke kerk, zie het Vaticaan

Voor de Nederlandse Kerkprovincie, zie de website van de Nederlandse bisschoppen