Nieuwsberichten

Lees hier alle nieuwsberichten vanuit de Parochie.

Scholen weer begonnen!

We willen alle kinderen en jongeren veel zegen wensen over hun nieuwe studiejaar! Moge de H. Geest jullie harten en geesten verlichten! Degenen op de basisschool die de Eerste H. Communie willen doen, kunnen het parochiebureau bellen of een van de drie leden van het pastorale team. Studenten die méér willen weten van het geloof, […]Lees meer

Gezegend feest van Hl. Antonius van Padua!

  Gebed tot St. Antonius om een gunst te verkrijgen. ‘Gezegend zij God in Zijn Engelen en in Zijn Heiligen.O Heilige Antonius, zachtzinnigste onder de Heiligen: toen u op aarde verbleef, maakte uw liefde voor God en uw barmhartigheid voor Zijn schepselen het u waardig om over wonderbaarlijke krachten te beschikken. Wonderen volgden op uw […]Lees meer

Goed nieuws: site-update

Goede mensen, onze website wordt momenteel herschreven en bijgewerkt. Iedereen is welkom op de nieuwe versie van onze website.God zegene u!

Lees meer

Corona update

Geachte parochianen, Omdat het Corona-virus weer stevig om zich heengrijpt, heeft de regering enige maatregelen genomen, die door de bisschoppen zijn overgenomen. Een daarvan is dat aan een viering niet meer dan 30 mensen mogen deelnemen. Normaal gesproken zijn er (helaas…) niet zoveel mensen aanwezig. Dus hoeven we daar geen speciale organisatie voor op te […]Lees meer

Wijding en Eerste HH. Missen kapelaan Paweł Żełazny,

We mochten u reeds het heugelijke feit meedelen dat onze kapelaan op 6 juni in de kathedraal van Roermond tot priester wordt gewijd. Deze Mis wordt uitgezonden via de link: https://twitch.tv/stagecrewevents.nl In de weken daarna zal hij in al onze parochies een Eerste H. Mis vieren. U zult begrijpen dat niet iedereen bij de Missen […]Lees meer

Hervatting eucharistie

Geachte parochianen, Hopelijk bent u goed gezond, en hebt ook geen verlies te betreuren. In alle gevallen, heel veel sterkte in deze uitdagende tijden! Wij als geloofsgemeenschap bidden ook voor uw intenties! We kunnen echter ook nog beter samen bidden! Op maandag, Tweede Pinksterdag, staan onze parochiekerken gelukkig weer open voor publieke vieringen! In Amby, […]Lees meer