Liturgische Vieringen

Hier kunt U lezen wanneer onze Kerkdiensten plaats vinden.

Om te zien wanneer er in andere Kerken in de buurt diensten zijn, lees dan het meest recente Parochieblad of ga naar deze webpagina.

Er zijn op het ogenblik twee vieringen:

Zaterdagavond om 17.30 is er de avondmis

Woensdagavond is er de avondmis om 19.00, voorafgegaan door Aanbidding van het H. Sacrament vanaf 18.00

Misintenties kunt u opgeven bij het parochiebureau (zie menu)