Geachte parochianen,
Hopelijk bent u goed gezond, en hebt ook geen verlies te betreuren. In alle gevallen, heel veel sterkte in deze uitdagende tijden! Wij als geloofsgemeenschap bidden ook voor uw intenties!
We kunnen echter ook nog beter samen bidden! Op maandag, Tweede Pinksterdag, staan onze parochiekerken gelukkig weer open voor publieke vieringen! In Amby, Scharn, Heer, De Heeg en Heugem zullen de normale Mistijden zoveel als mogelijk weer worden hervat. U bent van harte welkom! Jezus en wij wachten op u!
Amby:                  zondagmorgen 11.00.    dinsdag 9.00.     donderdag 9.00
Scharn:                zaterdagavond 17.30.    woensdag 19.00
Heer:                    zondagmorgen 9.45. maandag 19.00. dinsdag 19.00. donderdag 19.00. vrijdag 19.00
De Heeg:             zondagmorgen 11.15
Heugem:             zaterdagavond 19.00.    maandag 9.00

Helaas zijn er vanuit veiligheidsoverwegingen nog wel een aantal beperkingen. Zo mogen er tot 1 juli nog maar 30 mensen per viering in de kerk aanwezig zijn. Vanaf die datum zullen het er 100 zijn. Uiteraard worden degenen voor wie intenties worden gelezen, als eersten bij de 30 mensen geteld.

Bovendien geldt de 1,5 meter afstand. En kunnen we niet samen zingen.

Vanaf 14 juni is er ook weer Communie uitreiken mogelijk in de weekenddiensten.
Om te voorkomen dat mensen het gevoel krijgen niet welkom te zijn als de kerk vol is, en dan onverrichterzake weer naar huis moeten, is er een systeem van registratie van de weekenddiensten. In de verschillende kerken is die op een eigen wijze geregeld. 

Allereerst kunt u zich voor alle 5 kerkgebouwen via de verschillende parochie-bureaus van Amby, Heer en Heugem opgeven, ook voor meerdere weekenden. 

Amby:                  openingstijden:                dinsdag: 10.30 tot 12.00 uur, vrijdag: 14.00 tot 15.00 uur
tel.  043-3520100                             e-mail:   parochiewalburga@kpnplanet.nl

Heer:                     openingstijden:              maandag en donderdag van 9.30 tot 12.00         
tel.  043-3610028                             e-mail:    parochiebureau@heerdeheeg.nl

Heugem:             openingstijd                      donderdag van 11.00 tot 11.30 uur.
                                               tel.  043-361 31 77                          e-mail:    info@parochieheugem.nl

Daarnaast hebben de verschillende kerken een eigen schrift, waarin u zich kunt aanmelden. Geeft u daarbij a.u.b. ook uw telefoonnummer en/of e-mail adres weer.

In Amby ligt dat in de kapel naast de kerk.
In Scharn kunt u een briefje in de bus van de pastoor duwen (Padualaan 4),
In Heer in de Maria kapel bij de ingang van de kerk.
In De Heeg kan men elke dag (door de week) tussen 14.30 en 15.30 terecht in de kerk.
En in Heugem ligt het schrift bij bloemenhandel Sour aan de Heugemerstraat 251

Wees ervan overtuigd dat we alles doen om u in de sacramenten van het geestelijk leven te laten delen. Mochten de aantallen mensen die zich aanmelden de 30 overschrijden, zullen we laten weten wanneer en waar er de gelegenheid is in dat weekend nog een Mis bij te wonen.

Van harte welkom!!       Een Zalig Pinksteren!                    
Namens het pastorale team, Pastoor de Jong