priesterwijding Pawel Zelazny op 6 juni

Onze kapelaan-diaken Pawel zal op 6 juni in de kathedraal van Roermond door Mgr. H. Smeets tot priester worden gewijd!

Bisdom Roermond | Nieuws en wetenswaardigheden uit het bisdom Roermond

Dit ondanks de beperkende maatregelen die er dan nog gelden. Deze houden in dat er niet meer dan 30 mensen bij de viering aanwezig kunnen zijn. Helaas kunnen zelfs zijn ouders er niet bij zijn. Er zal wel gezorgd worden voor een streaming dienst.

Dit houdt in dat we de feestelijkheden, zoals eigenlijk ook wel gebruikelijk bij priesterwijdingen, zullen concentreren in de parochies. De parochie van Amby heeft de primeur. Daar zal op 7 juni de Eerste H. Mis gevierd worden. De andere parochies zullen na overleg volgen.

Bidden we in deze voorbereidingstijd voor een zeer mooi en apostolisch priesterleven! https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ

Reacties zijn gesloten.