Scholen weer begonnen!

We willen alle kinderen en jongeren veel zegen wensen over hun nieuwe studiejaar! Moge de H. Geest jullie harten en geesten verlichten! Degenen op de basisschool die de Eerste H. Communie willen doen, kunnen het parochiebureau bellen of een van de drie leden van het pastorale team. Studenten die méér willen weten van het geloof,

Gezegend feest van Hl. Antonius van Padua!

Gebed tot St. Antonius om een gunst te verkrijgen. ‘Gezegend zij God in Zijn Engelen en in Zijn Heiligen.O Heilige Antonius, zachtzinnigste onder de Heiligen: toen u op aarde verbleef, maakte uw liefde voor God en uw barmhartigheid voor Zijn schepselen het u waardig om over wonderbaarlijke krachten te beschikken. Wonderen volgden op uw bevel,

Corona update

Geachte parochianen, Omdat het Corona-virus weer stevig om zich heengrijpt, heeft de regering enige maatregelen genomen, die door de bisschoppen zijn overgenomen. Een daarvan is dat aan een viering niet meer dan 30 mensen mogen deelnemen. Normaal gesproken zijn er (helaas…) niet zoveel mensen aanwezig. Dus hoeven we daar geen speciale organisatie voor op te

Hervatting eucharistie

Geachte parochianen, Hopelijk bent u goed gezond, en hebt ook geen verlies te betreuren. In alle gevallen, heel veel sterkte in deze uitdagende tijden! Wij als geloofsgemeenschap bidden ook voor uw intenties! We kunnen echter ook nog beter samen bidden! Op maandag, Tweede Pinksterdag, staan onze parochiekerken gelukkig weer open voor publieke vieringen! In Amby,

Versoepeling maatregelen inzake Corona

De bisschoppen hebben de nieuwe richtlijnen gepubliceerd, die zullen gaan gelden vanaf 1 juni. Samengevat; Er kunnen weer publieke vieringen plaatsvinden, met niet meer dan 30 mensen. Vanaf 1 juli is dat aantal 100. De H. Communie kan worden uitgedeeld vanaf 14 juni, sacramentsdag. Lees hier verder: https://www.bisdom-roermond.nl/Vanaf-1-juni-weer-beperkt-missen-met-gelovigen

priesterwijding Pawel Zelazny op 6 juni

Onze kapelaan-diaken Pawel zal op 6 juni in de kathedraal van Roermond door Mgr. H. Smeets tot priester worden gewijd! Dit ondanks de beperkende maatregelen die er dan nog gelden. Deze houden in dat er niet meer dan 30 mensen bij de viering aanwezig kunnen zijn. Helaas kunnen zelfs zijn ouders er niet bij zijn.

Wie was St. Antonius van Padua?

St. Antonius van Padua werd geboren in Lissabon als Fernando van Coïmbra) ofm, Italië; kerkleraar; † 1231. Feest 13 juni. GeschiedenisAntonius heette aanvankelijk Fernando. Hij was afkomstig uit de Portugese hoofdstad Lissabon en schijnt nog af te stammen van Godfried van Bouillon. Op 15-jarige leeftijd trad hij toe tot de kanunniken met de regel van Sint-Augustinus.

nl_NLDutch